Wanneperveen

NATUURlijk de moeite waard!

Activiteiten en evenementen

Wanneperveen is een bruisend dorp. Er worden regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd. 

Kijk maar eens op onze volledige evenementenkalender.

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Activiteiten en evenementen aanmelden?

Organiseer je ook een evenement of activiteit? Meld deze dan GRATIS aan! Dat kan via de rode knop 'nieuw agenda item' onderaan deze tekst. Je moet wel eerst even een account aanmaken. De websitebeheerder zal je dan machtigen voor de agenda.

Nieuw agenda item maken

 

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws!

Heb je een nieuwtje, een tip, of een idee? Geef dit dan door aan de redactie via deze link. Wij zullen de informatie op wanneperveen.nl plaatsen.

Logo Dorpsbelang Wanneperveen

Terug in de tijd

Kaart Wanneperveen circa 1870

Wil je meer weten over de geschiedenis van Wanneperveen? Hieronder vind je een beknopte weergave van Wanneperveen door de jaren heen.

'What's in the name'

Waar komt de naam Wanneperveen eigenlijk vandaan? Wanneperveen was een onbewoond hoogveengebied. Tussen de Veneweg en het Meppelerdiep stroomde van oost naar west een riviertje genaamd de 'Wanepe' of 'Wennepe'. 'Wan' betekent weinig en 'apa' of 'epe' betekent water. Wanneperveen was niet alleen een land van water, maar ook van veen. Dat is de reden dat de langere naam 'Waneppervene' en later Wanneperveen is ontstaan. Wanneperveen vindt als nederzetting zijn oorsprong in de 13e eeuw. De naam werd voor het eerst vermeld in een oorkonde in 1284. In de 13e en 14e eeuw raakte het gebied meer bewoond en verkaveld.

'Het wandelende dorp'

Wanneperveen is een lintdorp. Het ontstaan van dit lint heeft alles te maken met de vervening. Wanneperveen was een veen nederzetting en werd systematisch ontgonnen. De afgraving van veen voor de winning van turf (droge vervening) begon in de 15e eeuw en zette zich in de 16e en 17e eeuw voort. Zo ontstonden er allemaal grachten, sloten en meren. De turf werd voor een groot deel aan het westen van het land verkocht. Wanneperveen maakte daardoor een relatief welvarende tijd door. Door deze ontginning trad er bodemdaling op, waardoor het niet meer geschikt was om als akkerland te gebruiken. Daarom ging men andere gronden ontginnen en ontstond er een lang uitgestrekt lintdorp ('het wandelende dorp'). In de tweede helft van de 16e eeuw kwam er een einde aan de droge vervening en ging men over tot de natte vervening (het baggeren van turf). De vervening beleefde in de 18e eeuw haar hoogtepunt, maar ging door tot en met de 19e eeuw. Door het opraken van het veen trad er verval in. Mensen trokken weg naar andere delen van het land en de populatie van Wanneperveen daalde. Het agrarisch bedrijf werd weer belangrijker.

'Melkkoe'

Melken in Wanneperveen

Boeren en zuivel hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Wanneperveen. Vrijwel alle boeren in Wanneperveen waren in 1898 betrokken bij de totstandkoming en de groei van de 'Coöperatieve Zuivelfabriek de Hoop'. De gemeenschap was trots op deze fabriek in het centrum van het dorp. Hier werd in eerste instantie boter, maar later ook kaas geproduceerd. Wanneperveen was hiermee een nieuwe industrie rijker geworden. De komst van de fabriek heeft er mede toe geleid dat de aloude tegenstelling tussen de 'Westerbuurt' en de 'Oosterbuurt' grotendeels verdween. In 1913 kreeg de fabriek de aanduiding 'stoomzuivelfabriek'. Voor die tijd vond het grootste gedeelte van de werkzaamheden nog handmatig plaats. De fabriek werd steeds groter, maar dit heeft de fabriek uiteindelijk 'de das omgedaan'. De opkomende grootschaligheid en het gesjor van buitenaf aan de leden leidde ertoe dat veel agrariërs niet meer lid wilde worden/blijven van 'de Hoop'. Omdat de coöperatie zonder leden niet kon voortbestaan, is in 1966 tijdens de algemene ledenvergadering besloten om te fuseren met de coöperatieve zuivelfabriek in Kolderveen. Deze fabriek is in 1984 gesloten en opgegaan in het grote D.O.M.O.

Van Wanneperveen naar Steenwijkerland

Wanneperveen was tot 1973 een zelfstandige gemeente, maar ging toen samen met Giethoorn, Blokzijl en Vollenhove deel uitmaken van de gemeente Brederwiede. In 2001 is de gemeente Brederwiede samen met de voormalige gemeenten Steenwijk en IJsselham opgegaan in de nieuwe gemeente Steenwijkerland.