Wanneperveen

NATUURlijk de moeite waard!

Activiteiten en evenementen

Wanneperveen is een bruisend dorp. Er worden regelmatig activiteiten en evenementen georganiseerd. 

Kijk maar eens op onze volledige evenementenkalender.

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Activiteiten en evenementen aanmelden?

Organiseer je ook een evenement of activiteit? Meld deze dan GRATIS aan! Dat kan via de rode knop 'nieuw agenda item' onderaan deze tekst. Je moet wel eerst even een account aanmaken. De websitebeheerder zal je dan machtigen voor de agenda.

Nieuw agenda item maken

 

Wij zijn altijd op zoek naar het laatste nieuws!

Heb je een nieuwtje, een tip, of een idee? Geef dit dan door aan de redactie via deze link. Wij zullen de informatie op wanneperveen.nl plaatsen.

Logo Dorpsbelang Wanneperveen

Bijzondere plekjes en verhalen

Iedere stad of dorp heeft zo zijn eigen verhalen en bijzondere plekjes. Zo ook Wanneperveen.

Het SchultehuisSchultehuis Wanneperveen Rijksmonument

Het Schultehuis (Veneweg 83) is een echte bezienswaardigheid. Het is een van de weinige oude gebouwen in Wanneperveen. Het Schultehuis was vroeger de ambtswoning van de schout. Het werd gebouwd in 1612 in oud-Renaissance stijl en heeft een Oudhollands trapgeveltje. De schout (ook wel schulte of scholte genaamd) was de vertegenwoordiger van de bisschop of graaf. Deze soort van burgemeester inde belastingen en boetes, stelde koopaktes op en deed rechtsuitspraken. Het gebouw heeft in de loop der jaren vele bestemmingen gehad, waaronder die van winkel en museum. Momenteel fungeert het Schultehuis als woonhuis. Sinds 1921 is het Schultehuis een Rijksmonument 

K.P. Roege Hoeve 

KP Roege Hoeve

De Burgemeester K.P. Roege Hoeve (Veneweg 127) is een boerderij uit 1937, gebouwd door de toenmalige burgemeester van Wanneperveen ten behoeve van een sociaal project. K.P. Roege was burgemeester van 1919-1940. P.K. Roege nam het stokje van hem over (1940-1943). Hoewel er geen Duitse soldaten waren ingekwartierd in Wanneperveen, ging de oorlog niet geheel aan de Wanneperveen voorbij. Op 7 juni 1943 werden tijdens een overval op het gemeentehuis blanco persoonsbewijzen, zegels, het bevolkingsregister en het woningregister ontvreemd. Op 19 november van datzelfde jaar hielden de Duitsers (op zoek naar Joden en onderduikers) een razzia. In die nacht is burgemeester P.K. Roege gefusilleerd. Het monument van burgemeester Pieter Klaas Roege is te vinden op de begraafplaats bij de Nederlands Hervormde Kerk (Veneweg 188).

Karakteristieke en monumentale boerderijen

By Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 3.0 nl.

Van de oudste boerderijen zijn nauwelijks historische gegevens bekend. Ook zijn veel karakteristieke boerderijen door kleinschaligheid of door verkoop uit het landschap verdwenen. De karakteristieke boerderijen van Wanneperveen hebben een vierkant werk. De oudste boerderijen hebben een horizontale nok boven de gehele woning, maar er zijn ook een aantal boerderijen waarbij de nok van het voorhuis lager ligt dan de nok van het achterhuis. Deze boerderijen worden door hun vorm ook wel 'kameeldakboerderij' genoemd. Veel boerderijen waren van oudsher met riet bedekt, omdat riet in Wanneperveen in ruime mate aanwezig was en van goede kwaliteit was. De muren van het achterhuis waren vaak bedekt met zwartgeteerde houten planken. De boerderij met stelpvormige schuur aan de Veneweg 56 is een RijksmonumentOok de boerderij met zijbaander aan de Veneweg 141 is een Rijksmonument

Het gemeentehuis

Foto gemeentehuis Wapen

Op 11 mei 1898 stemde de gemeenteraad van Wanneperveen in met het bouwen van een eigen gemeentehuis annex burgemeesterswoning. Voor die tijd vergaderde de gemeenteraad bij iemand thuis. Op 7 februari 1902 werd het gemeentehuis betrokken. Al voor 1914 bleek het gemeentehuis te klein en was uitbreiding wenselijk. De grondige verbouwing begon pas in 1956. Op 16 april 1958 werd het nieuwe gemeentehuis geopend. In het gemeentehuis was ook de brandweergarage gevestigd. De gemeente had vroeger weinig personeelsleden in dienst. De functie van schout of burgemeester werd vaak gecombineerd met die van gemeentesecretaris. In de jaren dertig had de gemeente een ontvanger, drie ambtenaren van de burgerlijke stand, twee geneeskundigen, een vroedvrouw, een bouwtoezichthouder, een doodgraver en een veldwachter in dienst. De meeste van deze functies waren nevenfuncties. In 1972 (net voor de eerste herindeling) was het personeelsbestand uitgebreid naar 19 medewerkers. Na de samenvoeging tot de gemeente Brederwiede, is het gemeentehuis niet meer als zodanig in gebruik. Aan de oostgevel van het gemeentehuis is nog een kleurig mozaïek te zien van het gemeentewapen van Wanneperveen. 

Het 'verdronken dorp' Beulake

Verdronken dorp Beulaker Klokkentoren

Door de toenemende verstedelijking in het westen in de 16de eeuw nam de vraag naar turf als brandstof sterk toe. Er werd een inlandse waterweg gegraven (de Arembergergracht), zodat de turf veilig en snel naar het westen van het land kon worden vervoerd. Als snel ontstond hierdoor het zelfstandige kerkdorp Beulake met zo'n 270 inwoners, verdeeld over een kleine 50 huizen. Er werd veel veengrond rondom Beulake afgegraven, waardoor er lange ondiepe stroken water (zogeheten 'trekgaten' of 'petgaten') ontstonden. Deze gaten waren van elkaar gescheiden door 'ribben'. Waar de ribben afkalfden, ontstonden grote waterplassen. Zo is het landschap rondom Wanneperveen ontstaan. De inwoners van Beulake gingen zo ver door met vervenen dat een dijkdoorbraak hen noodlottig werd. Tijdens de noordwesterstormen in de nacht van 14 op 15 november 1775 brak de Zuiderzeedijk op veel plaatsen door. Het binnenstromende water spoelde de ribben weg en vernielde de huizen en de turfschuren. Na deze storm woonden er nog ongeveer 50 mensen in het dorp. Zij hadden zich bij het losbreken van de tweede (nog verwoestender) storm van 21 op 22 november 1776 verschanst in de kerk. Deze schuilplaats doorstond het geweld, maar de inwoners van Beulake beleefden er de spannendste 36 uur uit hun leven. Uiteindelijk werden ze met boten naar het 'vaste land' gebracht. Tijdens de twee stormen was er zoveel land weggeslagen dat grote delen van het gebied in veenplassen (wieden) waren veranderd. Het dorp Beulake verdween in de golven. Het grootste wiede (Beulakerwijde) werd vernoemd naar het verdronken dorp. Een grote ijzeren klok (een kunstwerk) in het water van de Beulakerwijde herinnert aan het verdronken dorp. Deze is geplaatst in september 2014. Je kunt de klok zelf luiden! In de Mariakerk aan de Bisschopstraat in Vollenhove staat de preekstoel uit de kerk van het verdronken dorp Beulake. De excursieboot van Natuurmonumenten vaart in het zomerseizoen regelmatig langs het verdronken dorp.

De kerk en de klokkenstoelNederlands Hervormde Kerk en Klokkenstoel Wanneperveen

Oorspronkelijke was de Nederlands Hervormde kerk gesitueerd in het huidige Belterwijde en in de 15e eeuw is de kerk verplaatst naar het huidige Beulakerwijde. De huidige kerk aan de Veneweg 188 werd in 1502 gebouwd met toestemming van de Bisschop van Utrecht. Het 'huisje in de gevel' werd op verzoek van de predikant gebouwd. Het viel hem namelijk erg zwaar om tweemaal per zondag door wind en weer naar de kerk te fietsen. De klokkenstoel is een van de zuidelijkste in ons land. Kerken met een klokkenstoel komen vrijwel alleen voor in de drie noordelijkste provincies. Momenteel is de kerk 'het huis' van de Protestantse Gemeente Wanneperveen & Belt-Schutsloot. Ook deze kerk en klokkenstoel zijn een Rijksmonument.

Havezate Zwollingerkamp

De oorsprong van de havezaten in de regio ligt bij de ridders die verbonden waren aan kasteel het Oldehuis in Vollenhove. Zij hielpen de vorst bij het verdedigen van de burcht tegen de vijanden. De ridders kregen in ruil voor deze diensten stukken grond in gebruik, die zij op hun beurt weer verpachtten aan boeren. Het huis dat een ridder liet bouwen op deze gronden werd een havezate genoemd. Aan deze woningen waren bijzondere staatkundige voorrechten verbonden. In het schoutambt Wanneperveen lag Havezathe Zwollingerkamp. Zwollingerkamp was destijds bijna 200 bunders groot en strekte zich uit van de grenzen van Steenwijkerwold tot aan het Meppelerdiep. Het landgoed bestond uit vijf boerenerven met veenland, bouwland en weiland, twee grote turfschuren, een huis (Huize Paasloo), een koetshuis, een tuin met vruchtbomen en een gracht. Op het landgoed stonden vele eiken en beuken, maar ook dennen, essen, populieren, elzen en wilde kastanjes. Over Huize Paasloo is weinig bekend. Toen in 1795 de privileges van de adel werden afgeschaft, deden veel riddermatige families afstand van hun dure en weinig comfortabele havezaten. Als bouwmateriaal bracht een havezate vaak meer op dan bij de verkoop als woonhuis. Daarom zijn er maar weinig Havezaten bewaard gebleven. In 1839 is havezate Zwollingerkamp uit het landschap verdwenen. De havezate werd in 72 percelen verkocht. De herinnering leeft nog voort in de naam de Zwollingerkampweg en in de buurt van de vroegere havezate ligt nu nog de Paasloërvaart. 

Tolwegen

Tolweg

Wie vroeger Wanneperveen in of uit wilde, moest zijn portemonnee bij zich hebben. Op landwegen werd namelijk tol geheven, op waterwegen sluisgeld en bij bruggen bruggeld. Het dorp kende vijf doorgaande landwegen: Nieuwedijk, Lozedijk, Gasthuisdijk, Veneweg en Zomerdijk. De belangrijkste waterwegen die Wanneperveen verbonden met omliggende plaatsen waren de Arembergergracht, de Beukersgracht en de Haagjesgracht. Om wegen, bruggen en sluizen te kunnen onderhouden, werd tol geheven. Lees hier deel 1 en deel 2 van het volledige verhaal. 

Prins Clausplein van de Wieden 

Knooppunt 66 van het fietsroutenetwerk bevindt zich op een brug. Deze driesprong is een waar kunststukje en zeer kenmerkend voor dit veengebied. Hier vind je namelijk een 200-tal van deze vaste bruggen. Deze bruggen konden door hun vorm alle boten en punters met veen, vee en riet doorlaten zonder ophaal- of draai mechanisme. Vandaag de dag vindt het vervoer nog steeds over het water plaats. Koeien glijden over het water naar hun nieuwe weiland en riet bestemd voor daken ligt hoog opgestapeld op platte boten. 

Bovenboeren

Vanuit de verschillende buurtschappen en dorpen werden de 'Bovenboeren' gesticht. Zo ook de Wanneperveense Bovenboer. De verklaring van de naam is simpel: Dit waren de bovenburen van Wanneperveen. Vandaag de dag komt u de naam 'Bovenboer' nog vaak tegen in deze regio. In Wanneperveen kennen we onder andere Sportpark de Bovenboer en de Bovenboerseweg.